LATIORROKO GALDETEGIA

INKESTAK BETETZEKO EPEA, 2012KO AZAROAREN 14AN BUKATU ZEN.

EMAITZAK HEMENTXE IKUSI AHAL DITUZU:

LEHENTASUNEN GALDETEGIAREN EMAITZAK

Gogoratu puntuazioa azterketa baten antzekoa izan behar dela: 10 puntu behar garrantzitsuarentzat, 9 puntu hurrengorako, eta horrela garrantzi gutxienekoari puntu bat eman arte. 10 behar baino gehiago badaude galdetegian, gainontzeko guztiak puntuaziorik gabe geratuko dira.

Latiorroko proposamenak / Propuestas Latiorro

Progress:

Jesus Guridi plaza eraberritzea     Renovar plaza Jesús Guridi

Zeharkako ardatzetik (AFA) autobidean noranzko bietarako sarbidea Acceso autovía en los dos sentidos desde el Eje Transversal (DFA)

Villosa etorbideko ekialdeko espaloia luzatzea ikastetxerantz Prolongar la acera Este de la avenida Villosa hacia el colegio

Garmakako errotonda (AFA) Rotonda Garmaka (DFA)

Guardian bihurgunearen erradioa aldatzea Modificar el radio de la curva de Guardian

Apaloetako errotondaren erradioa txikitzea Reducir el radio de la rotonda de Apaloeta

Oinezkoentzako ibilbideak, Goikogane kaleko parkean     Paseos peatonales en parque de la calle Goikogane

Kirol pista Pista polideportiva

Parke edo plazetan estalpea jartzea Cubrición modular en el parque o en alguna plaza

Plaza egituratzailea     Plaza estructurante

Bidegorri sarea     Red de carril bici (bidegorri) en el barrio

Auzorako Lokal Soziala Local Social para el barrio