LANDALUZEKO GALDETEGIA

INKESTAK BETETZEKO EPEA, 2012KO AZAROAREN 14AN BUKATU ZEN.

EMAITZAK HEMENTXE IKUSI AHAL DITUZU:

LEHENTASUNEN GALDETEGIAREN EMAITZAK

Gogoratu puntuazioa azterketa baten antzekoa izan behar dela: 10 puntu behar garrantzitsuarentzat, 9 puntu hurrengorako, eta horrela garrantzi gutxienekoari puntu bat eman arte. 10 behar baino gehiago badaude galdetegian, gainontzeko guztiak puntuaziorik gabe geratuko dira.

Landaluzeko Proposamenak / Propuestas Landaluze

Progress:

Zentro soziala     Centro Social

Kukullu-Zumalakarregi lotzea (oinezkoentzat) Conexión Kukullu-Zumalakarregi

Landa-eremuetako kolektore fekalak Colectores fecales en zonas rurales

HAMESA hodiak eraberritzea     Reforma caños HAMESA

Aparkaleku falta Falta de aparcamientos

Arrañoko bi alderdiak lotzea Conexión de las 2 partes de Arraño

Parkeko modulukako estalpea jartzea     Sistema de cubrición modular en el parque