LANDA EREMUKO GALDETEGIA

INKESTAK BETETZEKO EPEA, 2012KO AZAROAREN 14AN BUKATU ZEN.

EMAITZAK HEMENTXE IKUSI AHAL DITUZU:

LEHENTASUNEN GALDETEGIAREN EMAITZAK

Gogoratu puntuazioa azterketa baten antzekoa izan behar dela: 10 puntu behar garrantzitsuarentzat, 9 puntu hurrengorako, eta horrela garrantzi gutxienekoari puntu bat eman arte. 10 behar baino gehiago badaude galdetegian, gainontzeko guztiak puntuaziorik gabe geratuko dira.

Landa Eremurako Proposamenak / Propuestas Ámbito Rural

Progress:

Santa Luzia ur edangarriaz hornitzea  Suministro de agua potable a Santa Lucía

Santa Luziako apaizetxearen eta inguruen erabilera definitzea Definir los usos de la casa cural de santa Lucía y de su entornon

Larre publikoen zainketa areagotzea Incrementar la atención a los pastizales públicos

Landa-errepideak eraberritzen jarraitzea, lehentasunak zehaztuta.     Continuar la reforma de las carreteras rurales, estableciendo prioridades

Kalitatezko landa merkatua sortzea, salmenta zuzena sustatzeko Crear un mercado rural de calidad potenciando la venta directa

Probalekua estaltzea Cubrir el carrejo

Olarte urtegia aisialdirako gunea     Presa Olarte como zona de esparcimiento

Aisialdirako beste gune batzuk: Anuntzibai, Arraño, Santa Ana … Otras zonas de esparcimiento: Arraño, Anuntzibai, Santa Ana …