GARDEAKO GALDETEGIA

INKESTAK BETETZEKO EPEA, 2012KO AZAROAREN 14AN BUKATU ZEN.

EMAITZAK HEMENTXE IKUSI AHAL DITUZU:

LEHENTASUNEN GALDETEGIAREN EMAITZAK

Gogoratu puntuazioa azterketa baten antzekoa izan behar dela: 10 puntu behar garrantzitsuarentzat, 9 puntu hurrengorako, eta horrela garrantzi gutxienekoari puntu bat eman arte. 10 behar baino gehiago badaude galdetegian, gainontzeko guztiak puntuaziorik gabe geratuko dira.

Gardeako proposamenak / Propuestas Gardea

Progress:

Santa Kurutz zubia (trenbidearen gainean)     Puente Santa Cruz (sobre vías del ferrocarril)

Elizarako irisgarritasuna Accesibilidad Iglesia

Auzoko eskaintza soziokulturala handitzea, dauden azpiegituretatik Mejorar la oferta socio-cultural en el barrio, a partir de las infraestructuras existentes

Geralekuaren egoera eta irisgarritasuna     Accesibilidad y estado apeadero

LIDL zuloa Bache LIDL

Gardeagotxiko fekalak Fecales Gardeagotxi

Errepideko euste-horma luzatzea (Katuxa jauregiaren atzealdea) Prolongar muro de contención de la carretera (trasera palacio Katuxa)

Santa Kurutz auzoko arekak konpontzea Arreglo de las cunetas del barrio de Santa Cruz

Goikoetxe nagusien parkean holtza jartzea Colocación de mampara parque mayores Goikoetxe

Irukurutzetako aparkalekua asfaltatzea (Artza parkearen aurrean)     Asfaltar parking Tres Cruces (frente parque Arza)

Gardeako parkeetan modulukako estalpea jartzea     Sistema de cubrición modular en los parques de Gardea