ERDIALDEKO GALDETEGIA

INKESTAK BETETZEKO EPEA, 2012KO AZAROAREN 14AN BUKATU ZEN.

EMAITZAK HEMENTXE IKUSI AHAL DITUZU:

LEHENTASUNEN GALDETEGIAREN EMAITZAK

Gogoratu puntuazioa azterketa baten antzekoa izan behar dela: 10 puntu behar garrantzitsuarentzat, 9 puntu hurrengorako, eta horrela garrantzi gutxienekoari puntu bat eman arte. 10 behar baino gehiago badaude galdetegian, gainontzeko guztiak puntuaziorik gabe geratuko dira.

Erdiguneko proposamenak / Propuestas Zona Centro

Progress:

Altzarrate (“Villosa”) zubia     Puente Altzarrate (“Villosa”)

Lamuza parkerako proiektua (Arabako Foru Aldundia) Reforma parque de Lamuza

Zubiko kaleko azpiegituretarako eta urbanizaziorako proiektua Proyecto de infraestructuras y urbanización calle Zubiko

Azoka plaza eraberritzea     Reforma Plaza de Abastos

Alberto Acero behin betiko urbanizatzea Urbanización Alberto Acero definitiva

Espazio estalpeduna eta zentrala jartzea Dotar de espacios públicos cubiertos en el centro

Etxebarri baserria konpontzea     Arreglo caserío Etxebarri

Lamuza plazako 21-35erako irisgarritasuna (“ferra”) Accesibilidad rodada plaza Lamuza 21-35 (“herradura”)

Alberto Acero behin behineko urbanizatzea Urbanización Alberto Acero provisional

Goraguneak egokitzea     Adaptación de los badenes

Aldai plaza eta inguruak hobetzea Mejora de la plaza Aldai y de su entorno

Egoitzaren inguruko irisgarritasunaren hobekuntza Mejora accesibilidad entorno Residencia