ARRAÑOKO GALDETEGIA

INKESTAK BETETZEKO EPEA, 2012KO AZAROAREN 14AN BUKATU ZEN.

EMAITZAK HEMENTXE IKUSI AHAL DITUZU:

LEHENTASUNEN GALDETEGIAREN EMAITZAK

Gogoratu puntuazioa azterketa baten antzekoa izan behar dela: 10 puntu behar garrantzitsuarentzat, 9 puntu hurrengorako, eta horrela garrantzi gutxienekoari puntu bat eman arte. 10 behar baino gehiago badaude galdetegian, gainontzeko guztiak puntuaziorik gabe geratuko dira.

Arrañoko proposamenak / Propuestas Arraño

Progress:

Arraño auzorako irispide mekanikoa     Accesibilidad mecánica al barrio de Arraño

Aceros etxeetako urbanizazioaren II. fasea Fase II urbanización Casas de Aceros

Zumalakarregi-Arraño eskailerak hobetzea     Mejora escaleras Zumalakarregi-Arraño

Zentro soziala Centro Social

Aparkaleku gehiago Más plazas de aparcamiento

Arrañoko bi alderdien arteko bide-komunikazioa Comunicación vial de las dos partes de Arraño

Kirol kantxa hobetzea     Mejora de la cancha deportiva

Plaza egituratzailea sortzea Creación de plaza estructurante