BEHARREN MAPA: BOLATOKITIK FOKUAK KENDU DITUZTE - EGOERA

Foku horiek behin behineko izaeraz ipini ziren jaietarako eta gero kendu egin ziren. Leku horretan argitasun handiagoaren eskaerak jarraituko balu, aztertu egin beharko litzateke espazio horrek dituen erabileren arabera.