BEHARREN MAPA: PATRICIA BILBAOKO ESKAILERAK - EGOERA

Eusko Jaurlaritza proiektu bat erredaktatzen ari da arazo hori behin betiko konpontzeko.