BEHARREN MAPA: ARRAÑOKO ANTENA - EGOERA

Antena lekualdatzeak segitzen du bere tramitazioa. Herriko Etxeak proposatutako neurri zuzentzaileak jakinarazi egin zaizkio enpresari eta onartu egin ditu; beraz, antena lekualdatzeko proiektuari txertatuko zaizkio.

Gaia tratatzeko bilera bat egin zen Arraño auzoko bizilagunekin, 2012ko otsailaren 1 egunean, Herriko Etxeko Osokoen bilkura aretoan bertan. Tramitatzen ari da.

Nahiz eta proposamen hori ez den sartu inkestan, instalazio hori desegiteko udalak hartutako erabaki bat dagoelako, jadanik bere bidea jarraitzen ari dena, Arrañoko lehentasunen inkestan baloratu egin da -herritarren ekimen legez- 10 punturekin.