BEHARREN MAPA: TIPULAR-EKO BOTIKAREN ETXEA - EGOERA

Plan Orokorrak mantentzen du egoitza aprobetxamenduaz. Jabetza pribatukoa da eta kudeatzen da (UED) jarduera unitatearekin, bere tramitazioan aurrera doana.

Erabaki beharko da zein momentutan gauzatuko den esparru horretako urbanizazio proiektua. Horren finantziazioa Herriko Etxearen ardura da Aldai errekaren ibairatzetik hasi eta Virgen del Carmen kaleko galtzadako zubiraino.