BEHARREN MAPA: IRIN LANTEGIA - EGOERA

Egun geldituta dagoen HAPO berrikusteko dokumentuak, esleitzen dio "Irinen" lantegiari, babes maila "arkeologikoa, babestu beharreko Ondasunen Katalogoan 25. zenbakiarekin sartuta.