BEHARREN MAPA: SALAZARREN APARKALEKURA HELTZEKO KRITIKA - EGOERA

Lurzoru urbanizaezinean soilik baimendun jardunek eta lurzoru urbanizaezin mota horretako erabileren araubidearekin bat datozenek eduki ahal dute autoentzako sarrera bide berrietatik, izan ere, bestela, kokapen horretan jarduera legeztaezina sendotu eta finkatzen arituko litzatekeen.

Kasu zehatz honetan, udal-baimena ez duen jarduera bati buruzkoa, erreproduzitu egin da bidea edo Latiorroko Zehar Ardatza egin aurretiko zeukan sarrerako sistema, horren lokalizazioa esparruko antolamenduaren beharrizanetarako moldatuta.

Hala ere, komenigarria litzateke lurzoru horiek, kokatuta daudenak kanposantua eta bide berrien artean, antola daitezen Area Libreetako Sistema Orokorreko kalifikazio baterako edo, bestela, balizko kanposantuko dotazioen ekipamendua hedatze posible baten aurreikuspenerako.