BEHARREN MAPA: BARBARA BIHURGUNEA - EGOERA

 Lurzoruaren jabeekin akordioa lortu da, nahiz eta oraindik ezin izan den notaritzan eskrituratu eta jabegoaren erregistroan inskribatu.  Bitartean, proiektu berria erredaktatu da oinezkoen joan-etorriari lehentasuna eman diona eta fitxa honetan bertan kontsulta daitekeena.