BEHARREN MAPA: Altui auzunera edateko uraren hornidura - EGOERA

2013ko apirilaren 10ean Foru Aldundiaren Herrilan eta Garraio Sailan Udalak aurkeztu du eskaera