BEHARREN MAPA: 7.- Latiorroko beste lehentasunak (inkesta) - EGOERA

Herritarrek proposatuta sartu egin dira inkesta ondoko proposamen hauek:

13.- Biribilgunea Etxebarrin (200 puntu)

14.- Zabalagoa egitea tunela (70 puntu)

15.- Aspaltzan zirkulazio arauak errespetatzea (44 puntu)

16.- Aparkaleku berriak (26 puntu)

17.- Txakurren gorotzak (25 puntu)

18.- Eraberritzea Untzueta plaza (25 puntu)

19.- Oinezkoen pasabide goratua Apaloetako biribilgunean (23 puntu)

20.- Espaloia zabaltzea Apaloeta eta lehen Zubiko tunel artean (20)

21.- Latiorrondon gauzatu eta egin barik utzi diren zona berdeak (19 puntu)

22.- Barandak Latiorrondo arrapalarako (16 puntu)

23.- Heskaiak inaustea Carlos Larrean (13 puntu)

24.- Kentzea Zubiko tunel irteerako hormak (12 puntu)

25.- Botika plaza nibelatzea (11 puntu)

26.- Oinezkoen pasabidea Latiorrondo - Goikogane arrapala irteeran (10 puntu)

27.- Atontzea eta egokitzea Carlos larrea plaza haurrentzat (10 puntu)

28.- Eraberritzea Salazar aparkaleku sarrera-irteera (10 puntu)

29.- Aldatzea zuhaitzak (10 puntu)

30.- Lurperatzea burdinbidea edo trenbidea (10 puntu)

31.- Berdeguneetako ekipamenduak Latiorrondon (10 puntu)

32.- Oinezkoentzako pasealekuak berdeguneetan (10 puntu)

33.- Altuera handiagoan ipintzea etxebizitzen aurrean San Martin zelaia ixten duen sarea (10 puntu)

34.- Hobetzea Arantzar 13an tunela (labain dago) (9 puntu)

35.- Latiorro - Erdigunea errepide berria (9 puntu)

 

36.- Amaitzea Latiorrondo urbanizazioa (8 puntu)

 

37.- Ibaia garbitzea (8 puntu)

38.- Argiztatze gehiago Apaloetan (7 puntu)

39.- Zoladura irrista-ezina Apaloetan (6 puntu)

40.- Udazkenean espaloiak eta estoldak gehiagotan garbitzea (4 puntu)

41.- Oinezko pasabidea Apaloeta - Larragorri arteko berdegunean (4 puntu)

42.- Latiorro Goiko berdeguneetan zuhaitzak landatzea (2 puntu)