BEHARREN MAPA: ALTZARRATE (VILLOSA) ZUBIA - EGOERA

 

"Proiektu bat dago zubia eraberritzeko, URAk ezarritako betekizunetara egokitzeko (Eusko Jaurlaritza); obra hori egiteko konpromisoa hartu du eta." Proiektu horren balioa: 1.288.009,52 €. Proiektua URAri igorri zaio, bete, egikari eta gauza dezan.

Erdiguneko lehentasunen inkestan gehien baloratutako proposamena izan da, 2.110 punturekin.

Udalak egokitzapen-lanak egin ditu zubian, asfaltatua eta espaloiak hobetzeko. Laster konponduko dira barandak. Guzti hori, harik eta Urak proiektua exekutatu eta gauzatzen duen bitartean.