BEHARREN MAPA: ALTZARRATEKO PLAZA - EGOERA

Gai honetaz informazio bilera bat egin izan da 2012ko otsailaren 15 3egunean. Bilera deialdia egin zitzaien auzoko auzokoen elkarte eta taldeei eta inguruko auzokoei. Bilera horretako aktaren esteka edo lotura hauxe da.

Gaur egun obra egiten ari da. Horren zenbatekoa, Estatuko Aurrekontu Orokorretan gordetako partida batetik datorrena azpiegitura honetarako, bada 400.000,00.- €. Obra hori egikaritzeko gehieneko epea bada 2012ko uztaileko hilabetearen amaiera.

LANA AMAITUTA

ERABILERA ANITZEKOA KOKATUKO DEN ORUBEA BERDEGUNE BAT BIHURTU DA.