BEHARREN MAPA: ARRAÑO-LUXAKO PARKEA EGOKITZEA - EGOERA

PARKE-ALTZARIAK... HORNITZEA

Herri osoko lehentasunen inkestan, eskaera hori geratu da 26. lekuan geratu da, 514 punturekin.