BEHARREN MAPA: UGARTEKO PLAZA HOBETZEA - EGOERA

Gobernu taldeak 40.000 € esleitu ditu 2012ko ekitaldirako (gerakina).

Ugarteko inkestan 2. lekua okupatu du 770 punturekin.