BEHARREN MAPA: PLAZA EGITURATZAILEA (ARETA) - EGOERA

AUZOA EGITURATZEKO

Aretako inkestan 13. lekuan geratu da, 259 punturekin.