BEHARREN MAPA: ESKAEREI ERANTZUNA EMATEKO IDATZIZ AURKEZTU BEHAR EZ IZATEA - EGOERA

Eskaerak era ugaritan bideratzen zaizkio Herriko Etxeari -idatziz, telefonoz, pertsonalki, e.a.- Guztiak ere atenditzen dira, alabaina ezin zaien beti asetzeko erantzunik eman, bai proposamena bidera ezina delako, bai ez dagoelako baliabiderik edo proposamena partekatzen ez delako.

Gomendioa:eskaerak idatziz egin.