BEHARREN MAPA: JOSÉ MATÍAKO FAROLEN KOKAPENA - EGOERA

Aldatuko da ekonomia arloko erabilgarritasuna dagoenean. Geltoki Plaza-Zubiko proiektuan sartu egin da.