BEHARREN MAPA: SAGASTI ETXEETARAKO IRISGARRITASUNA - EGOERA

Gai hori aztertu beharra dago zehazteko noraino heltzen den norbanakoaren erantzukizuna eta noraino ardura publikoa.

Ugarteko inkestan proposamen horrek okupatu du 12. lekua 363 punturekin.