BEHARREN MAPA: ZUBEROAKO APARKALEKUEN SEINALIZAZIOA - EGOERA

Proposamen hori aztertu beharko da behin Zuberoa kalerako irisgarritasun fasea amaitu ostean. Kaleko irisgarritasun arazoak konpontzeko proiektu bat erredaktatuko da, indarrean dagoen Irisgarritasun Planeko gomendioak eta herritarren iradokizunak eta ekarpenak.