BEHARREN MAPA: ETXE ARROSAKO INGURUA - EGOERA

2011ko Aurrekontuan 60.000 € kontsignatuta dago inguru horretan konponketak egiteko. Zenbateko horri gehitu egin behar zaizkio 2012ko Soberakinari lotutako 20.000,00 €; horrek guztira gehituta, 80.000,00.- € kopurua ematen du. Gaur egun, Herriko Etxea erredaktatzen ari da proiektu bat "Etxe Arrosa"ko auzokoekin kontrastatuko dena eta, behin horretaz akordioa lortuta, gauzatzearen azkeneraino jarraituko du bere tramitazioak. Proiektua onartuta, tramitean dago.

 Behin betiko onarpena: 2012ko urriaren 26a