BEHARREN MAPA: GARDEA: ELIZARAKO IRISGARRITASUNA - EGOERA

Nabarmena da elizarako irisgarritasun arazoak daudela, baina eraikuntza pribatua da; beraz, horren soluzioa ez dago sartuta indarrean dagoen Irisgarritasun Planean, hori dagokiola hala bide publikoetako espazioei nola eraikuntza publikoetakoei. Irisgarritasun Planak lehenetsi du ibai ondoko oinezkoen ibilbidea, horren irisigarritasuna konpondua izan delarik.

Bestalde, egungo egoeraren propioa den ekonomia-baliabideen faltak bidera ezina egiten du are indarrean dagoen Irisgarritasun Planean markatutako helburuak asetzea ere.

Gardeako lehentasunen inkestan 11. Lekuan geratu da, 104 punturekin.