BEHARREN MAPA: ITURRALDERAKO IRISGARRITASUNA - EGOERA

Badago 2003 urteko proiektu bat, auzokoekin batera berrikusi behar dena eta 261.751,69 € balio duena. Aldi baterako irisgarritasuna hobetzeko jarduera legez, Gobernu Taldeak proposatu du 2012ko Aurrekontuan 27.000,00 € kontsignatzea partida batean barandak ipintzeko xederatuta.

Barandak ipini dira eta argiztatzea hobetu egin da. Aretako lehentasunen inkestan, gai horrek lehen lekua eduki du 738 punturekin.