BEHARREN MAPA: UDAL ZEGAK AUZOLANEN BIDEZ MURRIZTEA - EGOERA

Herriko Etxeak ez du aurreikusi aukera hori. Baina interesatuta dago gure erkidegoan auzolan ohitura hori ikertzeko, gure tradizioan egon izan diren kooperazio ekimenetan oinarrituta -"auzolana"- eta gaur egun, oraindik ere, bizirik dirauena Arabako Lurralde Historikoko Kontzejuen "bideetako zaintza eta jagote lanen" bitartez.