BEHARREN MAPA: UGARTEKO BIRIBILGUNEA - EGOERA

Aurreikusita dago saio espezifikoa egiteko, dagoen arazoa erarik onenean soluzionatuko duten hirigintza kudeaketako aukerak auzoari informazio eskaintzeko eta berarekin kontrastatzeko eta egungo jabeekin akordio bat lortzeko negoziazioetan orientazioa errazteko bidea eskainiko dutenak.

Ugarteko inkestan lehen  lekua okupatu du 886 punturekin.